Par Biedrību “Rūjienas senioru māja”

Biedrība "Rūjienas senioru māja" ir brīvprātīga, nevalstiska organizācija, kas ir dibināta apvienojoties cilvēkiem ar līdzīgiem mērķiem.
Biedrība „Rūjienas senioru māja” izveidota 2011. gada 22. februārī ar mērķi aktivizēt dažāda vecuma iedzīvotāju grupas un iesaistīt sabiedriskajās aktivitātēs personas ar īpašām vajadzībām  un organizēt savstarpējo palīdzību neatkarīgi no vecuma.
Biedrības mērķauditorija ir ikviens Rūjienas novada un Ziemeļvidzemes iedzīvotājs un nevalstiskā organizācija, kas aktīvi vēlas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes, un sasniegt kopīgus mērķus. Biedrība ir atvērta ikvienam, kas vēlas veltīt savu laiku un zināšanas sabiedrības labklājības līmeņa celšanā un sniegt palīdzīgu plecu kaimiņam grūtā brīdī.

 

Biedrības „Rūjienas senioru māja” statūti

Biedrības „Rūjienas senioru māja” reģistrācijas apliecība

DSC 0439

Biedrības izvirzītie mēŗķi:

 • Sabiedrības, pirmspensijas un pensijas vecuma, un personām ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana;
 • Sociālo pakalpojumu attīstība, veicināšana un sniegšana;
 • Iedzīvotāju un valsts institūciju, pašvaldību, komerciestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana sabiedriskās dzīves norisēs;
 • Dažādu paaudžu kultūras saliedēšana un izpratnes veicināšana;
 • Piesaistīt un organizēt iedzīvotājus tai skaitā jauniešus un seniorus brīvprātīgajā darbā;
 • Veicināt un organizēt sabiedrības un indivīdu saturīga brīvā laika pavadīšanu;
 • Vides pieejamības uzlabošana, sabiedrības veselības veicināšana un savstarpējās palīdzības attīstīšana un popularizēšana;
 • Sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un to realizēšanai atbilstošu pasākumu plānošana un ieviešana;
 • Celt aprūpes pakalpojuma sniedzēju profesionālo kvalifikāciju un profesijas prestižu;
 • Bezatlīdzības palīdzības sniegšana un organizēšana trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem un pirmspensijas un pensijas vecuma personām ar īpašām vajadzībām.
 • Icon 02
 • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!