NVO Resursi

Biedrībām Ziemeļvidzemē ir liels spēks sabiedrības aktivizēšanā un iedzīvotāju iesaistīšanā dažādās organizāciju aktivitātēs. Izmantosim savus resursus un dosim iespēju izmatot savus resursu arī citām organizācijām, tādējādi bagātinot savas organizācijas ar kopības un līdzdalības ieguldījumu.

NVO portfelis ir organizāciju rokasgrāmata. Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” piedāvā jaunu un interaktīvu palīgu Tavā ikdienas darbā – „Nevalstisko organizāciju portfeli”.

 huqualhomeimage

  • Icon 02
  • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!