Senioru brīvprātīgais darbs

Senioru brīvprātīgais darbs – divgadīgs Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projekts, kurā piedalās divas organizācijas divās dažādās Mūžizglītības programmas dalībvalstīs, lai organizētu brīvprātīgo senioru apmaiņu starp savām organizācijām.
Aktivitātes mērķi:

  • nodrošināt formālās un neformālās izglītības iespējas Eiropas senioriem, veicinot viņu aktivitāti un līdzdalību sabiedriskajos procesos;
  • dot iespēju Eiropas senioriem piedalīties brīvprātīgā darbā citā Eiropas valstī;
  • veicināt senioru darba un dzīves pieredzes novērtējumu un izmantošanu sabiedrībā;
  • veicināt ilgstošu sadarbību starp nosūtošo un uzņemošo organizāciju, darbojoties ar noteiktām mērķa grupām un tēmām.

Senioru brīvprātīgais darbs ir iespēja:

  • apgūt jaunas valodas, sociālās un starpkultūru prasmes un kompetences;
  • iespēja piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, būt aktīviem pilsoņiem;
  • gūt pieredzi un dalīties zināšanās;
  • paplašināt Eiropas perspektīvas un attīstīt Eiropas sadarbību.

Sekojiet informācijai: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/senioru_brivpratigais_darbs/

  • Icon 02
  • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!