Regulāras nodarbības

  • Rūjienas senioru sadziedāšanās stunda
    Katru otro piektdienu plkst. 10.00.

    lasīt vairāk

Biedrības ,,Rūjienas Ievas" KONSULTĀCIJU ISTABA

Biedrības ,,Rūjienas Ievas" KONSULTĀCIJU ISTABA Skolas ielā 8a,Rūjienā atvērta ik trešdienu no plkst.10.00 - 13.00. Pieejamas šuvējas un mediķa konsultācijas - iespējams izmērīt asinsspiedienu. Tālr.28746744

Bezmaksas konsultācijas Vidzemes organizācijām

Valmieras novada fonds sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām Vidzemē līdz pat novembrim piedāvā bezmaksas individuālas konsultācijas reģiona nevalstiskajām organizācijām. Konsultācijas ir pieejamas par tādiem svarīgiem NVO darbības jautājumiem kā grāmatvedība, juridiskie jautājumi, komunikācija, kā arī projektu iesniegumu sagatavošana. Speciālisti interesentus konsultēs pa e-pastu vai telefonu, bet rudens pusē plānoti vairāki izbraukumi Vidzemes pilsētās.

Pieredzes apmaiņā uz Madlienu un Līvāniem”

Šā gada 16. maijā un 23. maijā biedrība „Rūjienas senioru māja” Eiropas sociālā fonda projekta „Atbalsts senioriem šodien ir rūpes par mūsu rītdienu” (līguma nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/200/83) ietvaros devās divos pieredzes apmaiņas braucienos uz Madlienu un Līvāniem. Ar mums kopā devās projekta  sadarbības partneri no biedrības „Ķoņu kalna dzīves skola”. Iegūto pieredzi, apmeklējot organizācijas Madlienā un Līvānos, izmantosim biedrības darbības paplašināšanā un ciešāka sadarbības tīkla veidošanā.

Rūjienas SPII "Vārpiņa" ielīgo Jāņus senioru mājā

Bija 20. jūnijs, trešdienas rīts, un pa pilsētu pārgājienā uz Sociālās aprūpes centur "Rūjeinas senioru māja" devās Rūjienas SPII "Vārpiņa" bērni kopā ar audzinātajām rosinot ikvienu Rujienas iedzīvotaju jau sākt izjust Līgo dienas un Jāņu nakts gaisotni. Ar samržīgām pļavas puķēm bērni pa ceļam apciemoja Rūjienas novada pašvaldību un ugunsdzēsēju depo. Aplīgoja arī ātrās palīdzības vienības šoferus. Tā līgojot bija sasnieguši senioru mājas pagalmu, kur gaidīja seniori.

Jāņu ielīgošana Rūjienas senioru mājā

20. jūnijā plkst. 10.00 Rūjienas bērnudārza "Vārpiņa" bērni ciemosies Rujienas senioru mājā ar koncertu, kas veltītīts Jāņu ielīgošanai. Sīkāka informācija pa tel. 29484776

Sporta diena Rūjienas senioru mājā

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienība (LPSAIA),Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) aktivitātes „Aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšanā” ietvaros, aicināja 2012. gada 6. jūnijā organizēt sporta pasākumus Latvijas sociālās aprūpes institūciju iemītniekiem un darbiniekiem. Šim aicinājumam ar prieku atsaucās arī SARC „Rūjienas senioru māja” organizējot „Sporta dienu „ saviem senioriem.

  • Icon 02
  • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!