Regulāras nodarbības

  • Rūjienas senioru sadziedāšanās stunda
    Katru otro piektdienu plkst. 10.00.

    lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņā uz Madlienu un Līvāniem”

Šā gada 16. maijā un 23. maijā biedrība „Rūjienas senioru māja” Eiropas sociālā fonda projekta „Atbalsts senioriem šodien ir rūpes par mūsu rītdienu” (līguma nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/200/83) ietvaros devās divos pieredzes apmaiņas braucienos uz Madlienu un Līvāniem. Ar mums kopā devās projekta  sadarbības partneri no biedrības „Ķoņu kalna dzīves skola”. Iegūto pieredzi, apmeklējot organizācijas Madlienā un Līvānos, izmantosim biedrības darbības paplašināšanā un ciešāka sadarbības tīkla veidošanā.

Pieredzes apmaiņai tika izvēlētas Latvijā aktīvas, interesantas un sekmīgas organizācijas. Madlienā apmeklējam„Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības” vadītāju Alvaru Šteinbergu, kurš dalījās asociācijas pieredzē par sadarbību  ar  Labklājības ministriju un asociācijas lomu nozares politikas veidošanā. Tikšanās notika aprūpes centra  „Madliena” telpās, kur bija iespēja arī iepazīties ar senioriem piedāvātajām aktivitātēm. Madlienā mūs sirsnīgi sagaidīja arī nevalstiskā organizācija „Otras mājas”, kas darbojas Madlienā no 2003. gada. Biedrība „Otras mājas” ir dienas centrs invalīdiem, pensionāriem, bezdarbniekiem un citiem riska grupās esošiem. Guvām ieskatu dienas centra darbībā, kura galvenās aktivitātes ir nodarbības, palīdzības sniegšana pārtikas paku, dāvanu karšu  un humānās palīdzības veidā.  Vairāk par organizācijas darbību var uzzināt mājaslapā www.otrasmajas.lv. Mājupceļā, pēc Madlienas organizāciju apmeklējuma, pieredzes brauciena dalībnieki viesojās „Piebalgas porcelāna fabrikā,” kur iepazinās ar porcelāna izstrādājumu liešanas, apdedzināšanas un krāsošanas tehnoloģijām. Bija iespēja arī pašiem piedalīties porcelāna figūriņu veidošanā.  

23. maija brauciens uz Līvānu novada biedrību „Baltā māja” pievērsa mūsu uzmanību senioru aktivitāšu problēmām Līvānos. Biedrība ir izveidojusi sociālā atbalsta centru, kas sniedz divus pakalpojumus: sociālās aprūpes mājas birojs un dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - „Saulessvece”. Dienas aprūpes centrā tiek piedāvātas sekojošas aktivitātes - valodas mācība, matemātiskās prasmes, sociālās prasmes, praktiskās iemaņas, rokdarbi, veselības mācība, ārstnieciskā fizkultūra, teātra studijas nodarbības, radošās nodarbības un floristika, darbs ar origami u.c., datorapmācība bez priekšzināšanām. Kā pastāstīja biedrības „Baltā māja” darbiniece, lai gan sākotnēji šis centrs tika izveidots un darbojās dažādu Eiropas projektu ietvaros, šobrīd projekta darbība turpinās pateicoties biedrības veiksmīgajai sadarbībai ar Līvānu novada pašvaldību un atbalstītājiem no Latvijas un citām valstīm. Biedrība „Baltā māja” darbojas no 1996, un ir realizējusi vairāk kā 75 dažāda mēroga projektus un veicinājusi novada iedzīvotāju aktivizēšanos dažādās paaudzēs. Apmeklējām alternatīvo aprūpes centru „Rožlejas”, kur īslaicīgi uzturas arī seniori, kurus tie aprūpējuši „Baltās mājas” sociālās aprūpes mājas biroja darbinieki. Mājupceļā iegriezāmies Latgales mākslas un amatniecības centrā, lai aplūkotu vietējo mākslinieku un amatnieku veidoto izstādi un amatnieku muzeja ekspozīciju.

Pieredze, ko guvām apmeklējot šīs dažādās organizācijas Līvānos un Madlienā ir neatņemama vērtība ikvienam projekta dalībniekam. Vēlamies teikt lielu paldies organizācijām, kas mūs sirsnīgi uzņēma pie sevis un dalījās bagātajā pieredzē Modrītei Pinupei, Lilijai Paeglei un Alvaram Šteinbergam. Paldies Rūjienas novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu projekta līdzfinansēšanā, īpaši valdes priekšsēdētājam Guntim Gladkinam un pašvaldības izpilddirektoram Ivo Virsim.

Projekta realizācija turpinās un viesu mājā Ķoņu dzirnavas ir aizvadīta nevalstisko organizāciju pārstāvju un aktīvistu no visas Ziemeļvidzemes 5 dienu nometne „Aktīvai paadžu sadarbībai”, kas notika no 4. jūnija līdz 8. jūnijam. Līdztekus noris darbs pie ziemeļvidzemes NVO mājaslapas izstrādes www.aktivsseniors.lv, bet par to lasiet nākošajā numurā.

„Atbalsts senioriem šodien ir rūpes par mūsu rītdienu” (Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/200/83) ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.  Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Daina Roze, Biedrība „Rūjienas senioru māja” valdes priekšsēdētāja

  • Icon 02
  • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!