Regulāras nodarbības

  • Rūjienas senioru sadziedāšanās stunda
    Katru otro piektdienu plkst. 10.00.

    lasīt vairāk

Top Starppaudžu aktivitāšu centrs Rūjienā

Biedrība „Rujienas senioru māja” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu "Starppaaudžu aktivitāšu centrs" vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija, Nr. 12-09-LL11-L413101-000003. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ELFLA Lauku attīstības programmas pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

Projekta mērķis ir veicināt paaudžu solidaritāti un indivīdu pašrealizāciju. Specifiskais mērķis – veikt telpu vienkāršotu renovāciju, vienkāršotu rekonstrukciju Rūjienas senioru mājā, ierīkojot atbilstošas telpas brīvā laika pavadīšanai dažādu paaudžu cilvēkiem, kā arī daudzveidīgu tematisko nodarbību un pasākumu organizēšanai, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir LVL 19454,14 ko sastāda: Eiropas Savienības atbalsts 90% LVL 17508,73 un 10% biedrības līdzfinansējums projekta attiecināmajiem izdevumiem LVL 1945,41.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2013.gada 29.martam.

  • Icon 02
  • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!